Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

DAX Ytdesinfektion Plus 1000 ml

  • 89 kr

DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av släta ytor som exempelvis behandlingssängar, bänkar, arbetsytor, bord m.m..DAX Ytdesinfektion Plus är effe

I lager.
Dela

DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av släta ytor som exempelvis behandlingssängar, bänkar, arbetsytor, bord m.m..

DAX Ytdesinfektion Plus är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus inklusive coronavirus.

DAX Ytdesinfektion Plus består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka, verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan. Ytdesinfektion Plus har en tillsats av tensid som verkar smutslösande och gör att ytan inte behöver förbehandlas.

pH-värde 8,5

Varningstext:
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Brandfarlig vätska och ånga, kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.